Ansattoversikt


Plan og drift

Ansatte i avdelingen Plan og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vei, vann og avløp 951 84 977
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Leder kommunalteknikk vei, vann og avløp 468 17 289
Renholdsleder 415 96 448
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Fagleder Eiendom 902 80 502