Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten i Aure er en enhet bestående av to soner, hvorav sone Sør omfatter Tustna, og sone nord Aures gamle kommunegrenser.

Enhetens ansvarsområde

 • Hjemmesykepleie
 • Kreftsykepleie
 • Praktisk bistand
 • Avlastning
 • Trygghetsalarm
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Vaktmestertjeneste
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Fritidsassistent
 • Dagtilbud for demente

Kontaktinformasjon

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 24
Mobil 904 10 657
Ingri Settemsdal
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 01
Mobil 482 21 743

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure