Ansattoversikt


Strategisk ledergruppe

Ansatte i avdelingen Strategisk ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Utvikling og service 71 64 74 66
Enhetsleder skole og integrering 71 64 74 70
Enhetsleder Barnehage 71 64 74 69
Økonomisjef 71 64 74 22
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
Enhetsleder Plan og drift 71 64 74 46 905 00 878
Personalleder 71 64 74 35
Enhetsleder Omsorg 71 64 75 04 907 98 984