Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 905 67 275
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 71 64 75 03
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig 71 64 75 54 958 05 202
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659
Psykolog