Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Helsesykepleier 482 32 443

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 913 12 294
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Psykolog