Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Fysioterapeut Aure 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Helsesykepleier 482 32 443

Har skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Kontorkonsulent 913 12 294
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Barnevernleder 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Psykolog