Ansattoversikt


Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut Aure 71 64 75 53 416 64 060
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 71 64 75 80 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Kontorkonsulent 71 64 75 03
Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig 71 64 75 54 958 05 202
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder Helse og familie 71 64 75 05 412 15 591
Barnevernleder 71 64 75 62 488 93 188
Fysioterapeut Tustna 71 52 26 70 913 10 659