Beredskapsplaner

Kommunens beredskapsplan ble godkjent av kommunestyret i mars 2017. Planverket ble revidert av kriseledelsen i oktober 2019.

Beredskapsplanverket bygger på helhetlig ROS-analyse for Aure kommune  (PDF, 2 MB) som ble ferdigstilt i 2016. ROS-analysen omtaler 24 uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen, deriblant kommunens evne til å opprettholde normal drift i en slik krisesituasjon. 

 

Beredskapsplanverket består av:

 

Plan for kriseledelse har følgende vedlegg:

 

Tiltakskortene er handlingsplaner eller sjekklister for hvordan kommunen skal løse en krise når den oppstår. Hendelsene det er laget tiltakskort for er de hendelsene som i følge overordnet ROS-analyse har størst sannsynlighet for å inntreffe, eller som innebærer størst konsekvenser for kommunen.

 

Tiltakskortene:

 

I tillegg til dette har tjenesteområdene utarbeidet egne beredskapsplaner som delplaner til den overordnede beredskapsplanen for Aure kommune.

Kontaktinformasjon

Ivar Andreassen
Enhetsleder Utvikling og service
E-post
Telefon 470 24 510

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure