Aktivitetskatalog for Aure

I aktivitetskatalogen blir tilbod frå det offentlege og frivillige lag og organisasjonar presentert. 

Om aktivitetar fra ditt lag eller organisasjon ikkje er med i katalogen, kan du melde inn dette til folkehelsekoordinator.

Allidrett

Allidrett

Allidrett 1.-6. klasse

Allidrett er eit tilbod der barn får vere med på forskjellige aktivitetar som hinderløype, forskjellige ballspel, friidrett, sykling, svømming etc.

Tid: Onsdag kl. 18-20 (Frå veke 42 til påske).
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen
Kontakt: Tustna IL v/ Gunn Randi Fossland.
Tlf.: 958 74 243
E-post: gunn.randi.fossland@nlr.no
Heimeside: tustnail.no

Allidrett 7.-10. klasse

Allidrett er eit tilbod der barn får vere med på forskjellige aktivitetar som hinderløype, forskjellige ballspel, friidrett, sykling, svømming etc.

Tid: Måndag kl. 18-20.
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen
Kontakt: Tustna IL v/ Gunn Randi Fossland.
Tlf.: 958 74 243
E-post: gunn.randi.fossland@nlr.no
Heimeside: tustnail.no

Basseng

Basseng

Familiebading

Bading for heile familien i varmtvassbasseng. Ingen påmelding, møt opp! Pris per medlem kr.50, ikkje-medlem kr. 60, barn kr. 25.

Tid: Måndag kl. 18-19 for heile familien, kl. 19-20 for voksne.
Stad: Aure Rehabiliteringssenter
Kontakt: Aure helselag.

Folkebading

Tid: Tirsdag og torsdag kl. 18-20.
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen.
Kontakt: Tustna IL.
Heimeside: tustnail.no.

Svømmeopplæring innvandrarar

Svømmetrening for innvandrarar med instruktør.

Tid:
Stad: Aure Arena
Kontakt: Aure helselag v/ Bjørn Sigbjørnsen.
Tlf.: 905 76 615. 

Bueskyting

Bueskyting

Nybegynnarkurs

Nedre aldersgrense 8 år (i følgje med foreldre/føresette til fylte 11 år). Ingen øvre aldersgrense.

Tid: Torsdag kl. 18-1930
Stad: Nordvang grendahus.
Kontakt: Tustna IL v/ Eva Therese Width.
Tlf.: 995 25 560.
E-post: buegruppe@tustnail.no.
Heimeside: tustnail.no

Trening

Trening for dei mellom 13 og 100 år. Ein treng ikkje eiget utstyr for å skyte, klubben har lånebuar.

Tid: Tirsdag kl. 18-22. Torsdag kl. 1930-22.
Stad: Nordvang grendahus.
Kontakt: Tustna IL v/ Eva Therese Width.
Tlf.: 995 25 560.
E-post: buegruppe@tustnail.no.
Heimeside: tustnail.no.

Diverse

Diverse

Aure Frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein møtestad som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet – nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpe. Vi er også eit kontaktpunkt mellom lag/organisasjonar og det offentlege.

Vi har både faste og enkelståande oppgåver, og vi er alltid glade for fleire frivillige! Oppgåver kan t.d. vere sjåfør på kommunal bil til eldre, ledsageroppdrag, turvenn, besøksvenn, kaffikokar, språkvert på språkkafe, leseombud og deltakar på ulike arrangement i regi av frivilligsentralen.

Som frivillig kan du både oppnå og utrette mykje positivt i kvardagen. Om du vil komme innom sentralen for ein kaffesup er du hjarteleg velkommen til det også.

Tid: Måndag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12-16. Den 1. onsdagen i månaden er det kveldsåpent frå kl. 17-20. Da held vi på med mykje forskjellige sosiale aktivitetar som å spele kort, sjakk, yatzy etc., eller berre ha det sosialt og trivelig i lag. Telefonen er åpen kvardagar frå 11-16.
Stad: Aurdalsvegen 21, 6690 Aure (leilegheit oppom ABUS).
Kontakt: Aure Frivilligsentral v/ Inger Lise Midtsæter.
Tlf.: 483 80 862.
E-post: post@aure.frivilligsentral.no.
Heimeside: aure.frivilligsentral.no.
Facebook: Aure frivilligsentral.

Demenskafe

Uhøgtideleg møtestad for personar med demens og deira pårørande.

Tid: Siste torsdag i månaden (unntatt i juni og juli) kl. 16-18.
Stad: Solbakken omsorgsbolig, Aure.
Kontakt: Aure Helselag

Torsdagskaffe

Kaffe på Aure omsorgsbolig.

Tid: 1., 3. og 4. torsdag i månaden kl. 15-17.
Stad: Aure omsorgsbolig.
Kontakt: Aure helselag. 

Fotball

Fotball

Trening Knøtter

Fotballtrening for knøtter. Husk leggskinn, drikkeflaske og klede etter veret.

Tid: Torsdag kl. 17-18.
Stad: Aure Arena, kunstgrasbanen (vest).
Kontakt: Aure IL Fotballgruppa v/ Tore Johannes Finset.
Tlf.: 995 50 838.
E-post: fotball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening Miniputt

Fotballtrening for miniputt. Husk leggskinn, drikkeflaske og klede etter veret.

Tid: Tirsdag kl. 1730-19.
Stad: Aure Arena, kunstgrasbanen (øst).
Kontakt: Aure IL Fotballgruppa v/ Tore Johannes Finset.
Tlf.: 995 50 838.
E-post: fotball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening G12

Fotballtrening for gutter. Husk leggskinn, drikkeflaske og klede etter veret.

Tid: Tirsdag kl. 1730-19.
Stad: Aure Arena, kunstgrasbanen (vest).
Kontakt: Aure IL Fotballgruppa v/ Tore Johannes Finset.
Tlf.: 995 50 838.
E-post: fotball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening G14

Fotballtrening for gutter. Husk leggskinn, drikkeflaske og klede etter veret.

Tid: Torsdag kl. 1730-19
Stad: Aure Arena, kunstgrasbanen (øst).
Kontakt: Aure IL Fotballgruppa v/ Tore Johannes Finset.
Tlf.: 995 50 838.
E-post: fotball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Handball

Handball

Trening Mini

Handballtrening for jenter og gutar 1.-3. klasse.

Tid: Torsdag kl. 17-18. Oppstart etter haustferien (veke 42).
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Handballgruppa v/ Hege Romundset.
Tlf.: 992 79 320.
E-post: handball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening J10

Handballtrening for jenter 4. klasse.

Tid: Tirsdag kl. 17-18. Oppstart veke 37.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Handballgruppa v/ Hege Romundset.
Tlf.: 992 79 320.
E-post: handball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening J11

Handballtrening for jenter 5.-6. klasse.

Tid: Tirsdag kl. 18-20. Oppstart veke 36.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Handballgruppa v/ Hege Romundset.
Tlf.: 992 79 320.
E-post: handball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening J13

Handballtrening for jenter 7.-8. klasse.

Tid: Tirsdag kl. 20-21. Torsdag kl. 18-1930.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Handballgruppa v/ Hege Romundset.
Tlf.: 992 79 320.
E-post: handball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Trening J14/J15

Handballtrening for jenter 9.-10. klasse.

Tid: Tirsdag kl. 1530-17. Torsdag kl. 1930-21. Søndag kl. 18-20.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Handballgruppa v/ Hege Romundset.
Tlf.: 992 79 320.
E-post: handball@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Innebandy

Innebandy

Trening

Tid: Tirsdag kl. 21-2230.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Tur og Trim v/ Siv Hege Stemshaug.
Tlf.: 995 00 036.
E-post: turogtrim@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Klatring

Klatring

Klatring for barn

Klatring for barn. Barn som skal delta må følgast av voksen med Brattkort-kurs. Ta med innesko og drikkeflaske.

Tid: Søndag kl. 17-18.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Tur og Trim v/ Siv Hege Stemshaug.
Tlf.: 995 00 036.
E-post: turogtrim@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Klatring for voksne

Klatring for voksne. Vi arrangerer brattkortkurs for nybegynnarar ved behov. Ta med innesko og drikkeflaske.

Tid: Mandag kl. 19-2030.
Stad: Aure Arena.
Kontakt: Aure IL Tur og Trim v/ Siv Hege Stemshaug.
Tlf.: 995 00 036.
E-post: turogtrim@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Kultur

Kultur

Aure kulturskule

Kulturskulen tilbyr eit rikt tilbod til alle innbyggjarar i Aure kommune. Målgruppa er primært elever i grunnskule og vidaregåande skule, men vi har og tilbod til barnehagebarn og voksne. Kulturskulen kan tilby 32 ulike undervisningstilbod innan musikk, dans, visuell kunst og drama.

Kontakt: Kulturskulerektor på telefon 71 64 74 73.
Heimeside: Aure kommune

Musikk

Musikk

Aure Songlag

Eit blandakor. Passar for alle nivå. Medlemsskap kostar kr. 700 per år.

Tid: Måndagar kl. 19-21. Følgjer skuleåret.
Stad: Aure barne- og ungdomsskule, musikkrommet.
Kontakt: Aure Songlag v/ Randi Ødegård Vullum.
Tlf.: 483 07 326.
E-post: randi_vullum@yahoo.no.

Aure Toraderlag

Øving for Aure Toraderlag. Deltakarar må kunne spele trekkspel eller torader, eller vere interessert i å lære dette. Passar for alle aldersgrupper.

Tid: Tirsdag kl. 19-21
Stad: Aure ungdomsskole, klasserom nr. 9
Kontakt: Solbjørg Henriksen.
Tlf.: 901 98 879.

Babysong

Babysong er for alle babyar saman med mor/far. Det er song, musikk, rytme og rørsle. Ta med eiget teppe eller handduk til å legge babyen på. Ta med matpakke, så ordnar vi med drikke. Semesteravgift kr. 100,-

Tid: Måndagar (partalsveker) kl. 11-1230. Datoar: 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
Stad: Aure Misjonshus.
Kontakt: Aure kyrkjekontor.
Tlf.: 71 64 62 51.
 

Songsprell

Song og sprell med kort bibelforteljing. Felles kveldsmat. Semesteravgift kr. 200,- (dekker mat og drikke og CV/bok. Søskenmoderasjon, betalar for ein). Aldersgruppe 1-3 år.

Tid: Kl. 17-1830. Datoar: 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
Oppmøte: Aure misjonshus.
Kontakt: Aure kyrkjekontor.
Tlf.: 716 46 251.
 

Tustna Skolemusikk

Tustna Skolemusikk er for korpsmusikarar i skule og frivillige. Open for alle som lystar og evner korpsmusikk. Halvårskontigent kr. 500,- for 1. familiemedlem, kr. 400,- for 2., og deretter kr. 300,- for nr. 3, osv. Skolemusikken har oppsette konsertar, vanlegvis ein før jul og ein vårkonsert, pluss deltek på større feiringar og mindre arrangement.

Tid: Kvar måndag i skuleåret kl. 18-20,  og annakvar fredag (partallsveker) kl. 17-1830.
Stad: Sør-Tustna Idrettsbygg.
Kontakt: Tustna Skolemusikk v/ Ole Edvard Skogsholm.
E-post: ed-skogs@online.no.
Facebook: Tustna skolemusikk. 

Taekwondo

Taekwondo

Trening barneparti 3-7 år

Aktiv trening innan taekwondo, sjølvforsvar, kamp og pomsae. Ingen forkunnskap nødvendig. Du får moglegheit til å delta på stemne, konkurransar og samlingar. Men du er også velkommen om du ønskjer å trene for å komme i betre form.

Tid: Tirsdag kl. 1730-19. Torsdag kl. 1730-19.
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen.
Kontakt: Tustna taekwondo v/ Robin Planting Bergli.
Tlf.: 413 96 099.
E-post: rrbergli@online.no.
Heimeside: tustnail.no.

Trening 8-80 år

Aktiv trening innan taekwondo, sjølvforsvar, kamp og pomsae. Ingen forkunnskap nødvendig. Du får moglegheit til å delta på stemne, konkurransar og samlingar. Men du er også velkommen om du ønskjer å trene for å komme i betre form.

Tid: Tirsdag kl. 19-2030. Torsdag kl. 19-2030.
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen.
Kontakt: Tustna taekwondo v/ Robin Planting Bergli.
Tlf.: 413 96 099.
E-post: rrbergli@online.no.
Heimeside: tustnail.no

Trim på eigenhand

Trim på eigenhand

4-fjell

4-fjell er eit samarbeidsprosjekt mellom Ertvågøya IL, Tustna IL og Aure IL. Turkonkurransen starta opp i 1996 og er fortsatt svært populær. Deltakarbevis kr. 100 for voksne f.o.m. 16 år, kr. 50 for barn t.o.m. 15 år.

Tid: 13.mai – 08.oktober.
Kontakt: Heimeside: www.4fjell.no.

Tunga Villmarksleir

Tunga Villmarksleir tilbyr aktivitetar for barn og ungdom. Det er mogleg for lag og organisasjonar å leige villmarksleiren.

Kontakt: Tustna IL v/ Geir Magne Lyngvær.
E-post: villmarksleir@tustnail.no.
Heimeside: tustnail.no.

Turløyper med trimpostar

Tustna IL har ansvaret for skilting og merking av trimpostar på Tustna. Det er i alt 25 trimpostar. Det er alt frå korte turar i låglandet til dei høgaste toppane med spektakulære naturopplevingar.

Tid: 1.oktober – 30.september.
Kontakt: Tustna IL v/ Johan Tømmervåg.
E-post: masseidrett@tustnail.no.
Heimeside: tustnail.no.

Trimgrupper

Trimgrupper

Eldretrim 

Trim for eldre. Ta med innesko og drikkeflaske. Sosialt samvær etter trimmen.

Tid: Måndag kl. 1230-1330
Stad: Aure Arena
Kontakt: Aure Eldreråd v/ Helge Vaag.
Tlf.: 922 96 587.

Fredagstrim

Trim for eldre.

Tid: Fredag kl. 12-13
Stad: Aure omsorgsbolig
Kontakt: Aure heimeteneste v/ Åse Kalvik.
Tlf.: 71 64 75 01.

Gudruntrimmen

Trim som passer for aldersgruppa 40+. Sirkeltrening + aerobic.

Tid: Måndag kl. 20-21.
Stad: Tømmervåg idrettsbygg v/ barne og ungdomsskulen
Kontakt: Tustna IL.
Heimeside: tustnail.no.

Styrke-/Sirkeltrening

Trening som passar for aldersgruppa ungdomsskulen og oppover. Først er det oppvarming med innebandy og etterpå er det stasjonar med spenst og styrketrening.

Tid: Onsdag kl. 1930-21.
Stad: Aure Arena
Kontakt: Aure IL Tur og Trim v/ Siv Hege Stemshaug.
Tlf.: 995 00 036.
E-post: turogtrim@aure-il.org.
Heimeside: aureil.no.

Turn

Turn

Trening 3-5 år

Tid: Onsdag kl. 17-1745.
Stad: Nordlandet idrettshall.
Kontakt: Aure IL turnforening v/Yasmin Skinnehaugen Stenhaug.
E-post: aureturnforening@gmail.com.
Heimeside: aureil.no.
Facebook: Turn i Aure.

Trening 6-9 år

Tid: Onsdag kl. 1745-1830.
Stad: Nordlandet idrettshall.
Kontakt: Aure IL turnforening v/ Yasmin Skinnehaugen Stenhaug.
E-post: aureturnforening@gmail.com.
Heimeside: aureil.no
Facebook: Turn i Aure.

Trening 10+

Tid: Onsdag kl. 1830-1930.
Stad: Nordlandet idrettshall.
Kontakt: Aure IL turnforening v/ Yasmin Skinnehaugen Stenhaug. E -post: aureturnforening@gmail.com.
Heimeside: aureil.no.
Facebook: Turn i Aure. 

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure