Varsel om planoppstart - Utvidelse av settefiskanlegg i Kjørsvikbugen

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for en utvidelse av SalMars settefiskanlegg i Kjørsvikbugen, Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at SalMar kan utvide sin produksjon av settefisk ved dagens anlegg i Kjørsvikbugen.

Dokumenter