Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Åkvik hyttefelt gnr.69 bnr.1

KUNNGJØRING

Aure kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Åkvik hyttefelt gnr.69 bnr.1 på Lesundet.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr. 69 bnr. 1 i Aure. Hensikten med planarbeidet er å regulere et hyttefelt med +- 13 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende vegadkomst. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og det stilles ikke krav om konsekvensutredning. 
      Klikk for stort bilde   

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 21 okt 2019.
De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim
tlf.91376771 mail: ellen.moe@allskog.no 

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure