Søknad om tillatelse til utvidelse av settefiskanlegg for oppdrett av settefisk av laks og ørret

Det foreligger søknad om tillatelse til utvidelse av settefiskanlegg for laks og ørret på lokalitet Sagvikvannet Euref f89/WGS84: N 63°12.899´ Ø 8°14.442´.

Søknaden gjelder utvidelse av konsesjon (M-T-5), lokalitet 12474 med 12,5 mill. settefisk. Total produksjon på lokaliteten etter utvidelsen vil være på 20 millioner stk. settefisk.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2019 til 16.03.2019. Fullstendig søknad er tilgjengelig på servicekontoret i Aure Rådhus.

Søknad med vedlegg finner du her.

Eventuelle merknader sendes på elektronisk skjema, eller som brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure innen 16. mars 2019.