Søknad om tillatelse til utvidelse av maksimal tillatt biomasse (MTB) for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Det foreligger en søknad om tillatelse til utvidelse av MTB for laks og ørret på følgende lokalitet i Aure kommune:

Gjerde Euref 89/WGS84: N 63°17.9459´ Ø 8°24.731´.

Søknaden gjelder utvidelse av MTB på lokalitet 33617 fra 3120 tonn til 4680 tonn.

Det blir også søkt om en mindre justering av anleggsplassering. Anlegget blir dreid mer mot øst.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2019 til 16.03.2019. Fullstendig søknad er tilgjengelig på servicekontoret i Aure Rådhus.

Søknad med vedlegg finner du her.

Eventuelle merknader sendes på elektronisk skjema, eller som brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure, innen 16. mars 2019.