Søknad om endring av tillatelse for oppdrett av settefisk av laks, ørret og regnbueørret

MOWI ASA søker om endring av tillatelse for lokaliteten Nordheim, Imarsundet.

Søknaden gjelder utvidelse av konsesjonen M-T-5  lokalitet 12474 med 5000 tonn. Total produksjon på lokaliteten etter utvidelsen vil være på 9000 tonn.
MOWI ASA Nordheim 

Arkivsak 20/00004

Høringsperiode: 13.09.22 -13.10.22

Sakens dokumenter finnes her.

Merknader eller uttale sendes helst via elektronisk skjema, eller til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE eller send på epost til postmottak@aure.kommune.no innen 13.oktober 2022.

Kontaktinformasjon

Bernt Olav Simonsen
Enhetsleder Plan og drift
E-post
Telefon 905 00 878

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure