Reguleringsplan Kjørsvikbugen næringsområde

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte 25.06.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Kjørsvikbugen næringsområde ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og sektormyndigheter for uttale.

Saksdokumentene finner du her:

 
Som tillegg til plandokumentene i saken følger det flere vedlegg, disse finner du her.
 
Merknader eller uttale sendes helst via elektronisk skjema, eller til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE innen 15. august 2019.
 
 

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure