Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte 25.06.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Borvika småbåtanlegg ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og sektormyndigheter for uttale.

Saksdokumenter finner du her:

 

Merknader eller uttale sendes helst via elektronisk skjema, eller til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE innen 15. august 2019.