Offentlig høring - Helse- og omsorgsplan for Aure kommune 2020 – 2032

Aure kommune vedtok i kommunestyresak 67/18 18.desember 2018 oppstart av Helse- og omsorgsplan 2020 – 2032.

I hovedutvalg for kommuneutvikling 27. august 2019 sak 19/00855,

ble det vedtatt å legge ut Forslag til planprogram (PDF, 779 kB) til høring i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 jfr.§ 11-3.

 

Eventuelle merknader kan gis på tre måter:


1. Via elektronisk skjema  (ligger også under Kunngjøringer/høringer)
2. Via e-post  til oss
3. Eller du kan sende oss høringsuttalelse som brev til: Aure kommune, rådhuset, postboks 33, 6689 Aure


Frist for å komme med innspill: 29 september 2019.

Kontaktinformasjon

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure