Offentlig ettersyn - reguleringsplan Store Ringholmen

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 10.12.2019, sak 60/19, å legge forslag til reguleringsplan for Store Ringholmen ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Hensikten med planarbeidet er å styrke grunnlaget for videre nærings- og reiselivsaktiviteter på Ringholmen, gnr.216 bnr.117 og bnr.329 utenfor Tustna.

 
 
 

Merknader til forslaget til reguleringsplan for Store Ringholmen sendes til Aure kommune på elektronisk skjema, eller på brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure,  innen 8.juni 2020.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure