Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Sørbukta småbåtanlegg

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 11.03.2020, sak 14/20, å legge forslag til reguleringsplan for Sørbukta småbåtanlegg ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småbåtanlegg og naustområde på eiendommen gnr.5 bnr.3 i Sørbukta nordvest på Rottøya.

Sakens dokumenter finner du her:

 

Merknader til forslaget til reguleringsplan for Sørbukta småbåtanlegg sendes på elektronisk skjema eller på brev  til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE innen 31. mai 2020.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure