Offentlig ettersyn - reguleringsplan Åkvik hyttefelt

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 11. mars 2020, sak 12/20, å legge forslag til reguleringsplan for Åkvika hyttefelt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 15 hyttetomter på eiendommen gnr.69 bnr.1 ved Åkvika på Lesundet.

Sakens dokumenter finner du her:

Saksutskrift (PDF, 405 kB)

Plankart  (PDF, 292 kB)

Planbestemmelse (PDF, 316 kB)

 

Risiko og sårbarhetsanalyse  (PDF, 7 MB)

 

Merknader til forslaget til reguleringsplan for Åkvika hyttefelt sendes til Aure kommune på elektronisk skjema, eller på brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure, innen 31. mai 2020.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure