Kommuneplanens samfunnsdel - oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Aure kommune vedtok den 19.12.2019 å igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og å legge forslag til planprogram for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn.

Aure kommune vedtok den 19.12.2019, sak 86/19, å igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven §5 og Plan- og bygningsloven §11-12. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-13 og §4-1 vedtok Aure kommune den 19.12.2019 å legge forslag til planprogram for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

Sakens dokumenter er også tilgjengelige servicekontoret på Aure rådhus. Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel eller til planprogrammet sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@aure.kommune.no eller pr. post til Aure kommune, Postboks 33, 6689 AURE. Frist for å komme med merknader 7.februar 2020.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure

Adresse

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)