Høringsutkast revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal

Med bakgrunn i gjeldende samhandlingsavtale, har partene forpliktet seg til å revidere avtalen slik at den til enhver tid er i samsvar med gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter. Partene plikter å foreta en gjennomgang og evaluering annenhvert år ved utgangen av året.

Det er gjort en navneendring på samhandlingsavtalen til samarbeidsavtalen.

Les høringsutkast for revidert samarbeidsavtale. (PDF, 2 MB)

Les revidert samarbeidsavtale (PDF, 2 MB)