Høring kommunal planstrategi 2020-2023

Aure kommune vedtok den 19.12.2019 å legge forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §10-1. 

Aure kommune vedtok den 19.12.2019, sak 85/19, å legge forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §10-1.

 

Sakens dokumenter er også tilgjengelige på servicekontoret på Aure rådhus.

Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@aure.kommune.no eller pr. post til Aure kommune, Postboks 33, 6689 AURE. Frist for å komme med merknader er 22.januar 2020.

Kontaktinformasjon

Bernt Olav Simonsen
Enhetsleder Plan og drift
E-post
Telefon 71 64 74 46
Mobil 905 00 878

Åpningstider

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure