Høring - Forslag til privatisering av kommunale veier i Aure kommune

I økonomiplanen for Aure kommune er det for perioden 2019-2022 lagt opp til innsparinger ved privatisering av kommunale veier. Basert på nylig vedtatte kriterier for slik privatisering, blir forslag til aktuelle veger nå lagt ut til høring. 

Aure kommune må prioritere knappe økonomiske ressurser til drift av kommunale veger.

Det er vedtatt kriterier for hvilke typer veger som skal være kommunale. Ut fra dette det blir det nå lagt ut til høring forslag til vegstrekninger for privatisering.

 
 
 

Uttaler til forslaget må du sende til Aure kommune innen 8.juni 2020. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.  

Kontaktinformasjon

Jan Erik Kjønsvik
Avdelingsingeniør vei, vann og avløp
E-post
Mobil 468 17 289

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure