Høring - Forskrift om VA-gebyr i Aure kommune fra 2021

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møtet 29.4.2020 å legge forslag til ny forskrift om gebyr for vann og avløp datert 20.4.2021 ut til offentlig høring i 4 uker.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr blir bestemt i kommunal forskrift. Gjeldende forskrift ble vedtatt i 2008. Aure kommune vil nå endre denne. 

 

 

 

Uttaler til forslaget sendes til Aure kommune via elektronisk skjema  eller på papir til postboks 33, 6689 Aure.