Handlingsplan for tiltaksdelen i Strategisk Næringsplan 2018-2029

18. september 2018 vedtok kommunestyret Strategisk næringsplan (SNP) 2018-2029 for Aure kommune. I denne plana er det beskrevet mål, strategier, og 70 tiltak.

SNP er hovedverktøyet når det gjelder Aure kommune sin satsing på næringsliv. Samtlige tiltakspunkt er viktig, men likevel må det lages en handlingsplan.

En arbeidsgruppe har lagt fram et utkast under navnet «Utkast til handlingsplan for tiltaksdelen i Strategisk næringsplan 2018-2029»

Utkastet legges nå ut til høring, hvor alle som har mening om hvordan man bør satse på næringsutvikling i Aure kan komme med innspill. Noen får utkastet tilsendt per mail. Ellers blir denne å finne via Aure kommune sin hjemmeside, hjemmesida til Aure vekst samt at man kan få utkastet tilsendt på mail ved henvendelse.

Handlingsplana kommer ikke inn under kriteriene som nødvendig i forhold til offentlig høring. Likevel velger Hovedutvalget for næringsutvikling (Nærut) å ha en høringsrunde.

Merknader

Merknader til Handlingsplanen SNP 2018-2029 sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema.

Du kan også sende på epost til postmottak@aure.kommune.no, eller per post til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Frist

Frist for lokale innspill er 31. August 2020.

 

Informasjon om Handlingsplanen SNP 2018-2029

Utkast Handlingsplan SNP 2018-2029  (PDF, 423 kB)

SNP 2018-2029  (2018)

Frist til å komme med innspill er satt til 31. august.

Etter sommerferien vil det bli lagt opp til en politisk behandling. Hvor Handlingsplan for tiltaksdelen i Strategisk næringsplan 2018-2029» skal vedtas.

Spørsmål om høringsdokumentet kan rettes til Kultur- og næringssjef Ivar Torset.

Ivar.torset@aure.kommune.no
979 67 260

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Kultur- og Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260