Detaljregulering Mjosundet boligområde - offentlig ettersyn til 14.januar 2022

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 24.11.2021, sak 55/21, å legge forslag til detaljregulering for Mjosundet boligområde, gnr.7 bnr.3, 77, 79, 99 og 111, ut til ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse ved tidligere Mjosundet skole.

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 3 MB)

Sakutskrift KOMUTV-sak 55/21 (PDF, 4 MB)

Send inn din uttalelse

Send oss din høringsuttalelse på elektronisk skjema, eller på brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519