Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Aure kommune får fra 01.10.21 ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften). Dette er en felles forskrift for alle medlemskommunene i ReMidt interkommunale renovasjonsselskap.

Aure kommunestyre har i møte den 22.06.2021 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033.

Norconsult skal på vegne av Salfjord AS utarbeide en detaljreguleringsplan for næringsareal på Hyttneset, i Aure kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsnæring med tilknytning i sjø, med kaianlegg og næringsareal for relevante næringer.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag:

15. april - 14. oktober klokka 08.00-15.15

15. oktober - 14. april klokka 08.00-15.45

 

 

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure