Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for en utvidelse av SalMars settefiskanlegg i Kjørsvikbugen, Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at SalMar kan utvide sin produksjon av settefisk ved dagens anlegg i Kjørsvikbugen.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure