Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Liste over takster og utlignet skatt for 2020 er utlagt til offentlig gjennomsyn på servicekontoret, Aure rådhus, i 3 uker fra 1. mars 2020.

Listen viser de skattepliktige eiendommene, skattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp.

Med bakgrunn i gjeldende samhandlingsavtale, har partene forpliktet seg til å revidere avtalen slik at den til enhver tid er i samsvar med gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter. Partene plikter å foreta en gjennomgang og evaluering annenhvert år ved utgangen av året.

Aure kommune vedtok den 19.12.2019 å igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og å legge forslag til planprogram for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn.

Aure kommune vedtok den 19.12.2019 å legge forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §10-1. 

KUNNGJØRING

Aure kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Åkvik hyttefelt gnr.69 bnr.1 på Lesundet.

Aure kommune vedtok i kommunestyresak 67/18 18.desember 2018 oppstart av Helse- og omsorgsplan 2020 – 2032.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure