Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

KUNNGJØRING

Aure kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Åkvik hyttefelt gnr.69 bnr.1 på Lesundet.

Aure kommune vedtok i kommunestyresak 67/18 18.desember 2018 oppstart av Helse- og omsorgsplan 2020 – 2032.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte 25.06.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Borvika småbåtanlegg ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og sektormyndigheter for uttale.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure