Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 03.11.2021, sak 62/21, å legge forslag til detaljregulering for Hyttneset, gnr.218 bnr.1  og 4 ut til  offentlig ettersyn.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 24.11.2021, sak 55/21, å legge forslag til detaljregulering for Mjosundet boligområde, gnr.7 bnr.3, 77, 79, 99 og 111, ut til ut til offentlig ettersyn.

Aure kommunestyre har i møte den 22.06.2021 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033.

Norconsult skal på vegne av Salfjord AS utarbeide en detaljreguleringsplan for næringsareal på Hyttneset, i Aure kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsnæring med tilknytning i sjø, med kaianlegg og næringsareal for relevante næringer.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag:

15. april - 14. oktober klokka 08.00-15.15

15. oktober - 14. april klokka 08.00-15.45

 

 

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure