Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

I økonomiplanen for Aure kommune er det for perioden 2019-2022 lagt opp til innsparinger ved privatisering av kommunale veier. Basert på nylig vedtatte kriterier for slik privatisering, blir forslag til aktuelle veger nå lagt ut til høring. 

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 10.12.2019, sak 60/19, å legge forslag til reguleringsplan for Store Ringholmen ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møtet 29.4.2020 å legge forslag til ny forskrift om gebyr for vann og avløp datert 20.4.2021 ut til offentlig høring i 4 uker.

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 11. mars 2020, sak 12/20, å legge forslag til reguleringsplan for Åkvika hyttefelt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Hovedutvalg for kommuneutvikling vedtok i møte 11.03.2020, sak 14/20, å legge forslag til reguleringsplan for Sørbukta småbåtanlegg ut til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure