Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok Hovedutvalget for kommuneutvikling (KOMUT) i Aure kommune i møte den 29.03.2021, sak 17/21, å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021-2028 ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 10.03.2021, sak 8/21, å legge forslag til detaljregulering for Kråksundet boligområde, gnr.209 bnr.1, ut til ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok kommunestyret i Aure kommune i møte den 18.02.2021, sak 4/21, å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure