Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Buss og ferge

Den årlige ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene starter i august 2019

Eventuelle endringer vil gjelde fra 1. mai 2020.

Det foreligger en søknad om tillatelse til utvidelse av MTB for laks og ørret på følgende lokalitet i Aure kommune:

Gjerde Euref 89/WGS84: N 63°17.9459´ Ø 8°24.731´.

Det foreligger søknad om tillatelse til utvidelse av settefiskanlegg for laks og ørret på lokalitet Sagvikvannet Euref f89/WGS84: N 63°12.899´ Ø 8°14.442´.

Kommunestyret i Aure har 25. oktober 2018 i sak 48/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for en utvidelse av SalMars settefiskanlegg i Kjørsvikbugen, Aure kommune. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at SalMar kan utvide sin produksjon av settefisk ved dagens anlegg i Kjørsvikbugen.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure