Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

 

 

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 22/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for Gjelabukta fritidsområde del av gnr.97 bnr.1, ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 21/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegg Norheim, gnr.234 bnr.1 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 10.03.2021, sak 8/21, å legge forslag til detaljregulering for Kråksundet boligområde, gnr.209 bnr.1, ut til ut til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag:

15. april - 14. oktober klokka 08.00-15.15

15. oktober - 14. april klokka 08.00-15.45

 

 

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure