Kunngjøringer og høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte 14.06.2018, sak 46/18, å legge forslag til reguleringsplan for Artvågen gnr.216 bnr.94, ut til offentlig ettersyn og sendt til naboer og sektormyndigheter for uttale.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Postadresse

Aure kommune

Postboks 33

6689 Aure