VALG 2019 - du kan forhåndstemme fra 12. august

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er  mandag 9. september, men om du ikke kan avgi stemme på selve valgdagen, har du anledning til å forhåndsstemme i stedet for.

Husk å ta med legitimasjon.

 

Forhåndstemmesteder og åpningstider i Aure

Sted Åpningstid Langåpent
Servicekontoret Aure rådhus 08.00 - 15.15 Fredag 6. september 08.00 - 21.00
Biblioteket på Gullstein I perioden 14. august - 6.september: Onsdager 12.00-19.00 Fredager 10.00-15.00 Fredag 6. september 10.00-21.00

 

 

Les mer om forhåndstemming

Forhåndsstemme -hvordan og hvor?

Forhåndsstemmer - hvordan og hvor?

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet, sparer du tid!

Du kan stemme både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Valgmedarbeidere på forhåndsstemmestedet vil veilede deg i hvordan du går fram for å avlegge din stemme.

I Aure kan du forhåndsstemme ved servicekontoret på Aure rådhus, eller på biblioteket på Gullstein.

Forhåndsstemmingen starter mandag 12. august.

Skal du forhåndsstemme utenfor Aure?

Forhåndsstemmesteder og åpningstider finner du på valglokaler.no når forhåndsstemmeperioden nærmer seg.

Les mer om forhåndsstemming på valg.no.

Skal du forhåndsstemme fra utlandet?

Skal du forhåndsstemme fra utlandet?

Du kan forhåndsstemme fra de fleste norske utenriksstasjonene, altså ambassader og konsulater. Der har de alt du trenger av valgmateriell. Du finner informasjon om dette på valg.no

Hvis du er i utlandet, og det ikke er en ambassade eller konsulat i nærheten, kan du sende en brevstemme til den kommunen der du er manntallsført. Du trenger to blanke ark og tre konvolutter, gjerne av ulik størrelse. Det gjøres slik:

1. Bruk det ene blanke arket som stemmeseddel til kommunestyrevalget. Skriv på Kommunestyrevalg 2019 Aure og navnet på det partiet du stemmer på.

2. Bruk det andre blanke arket som stemmeseddel til fylkestingsvalget. Skriv på Fylkestingsvalg 2019 Møre og Romsdal og navnet på det partiet du stemmer på.

3. Legg stemmesedlene i konvolutt nr 1.

4. Legg deretter konvolutt nr 1 (med sedlene) ned i konvolutt nr 2

5. Lim igjen konvolutt nr 2

6. Utenpå konvolutt nr 2 skriver du:

 a)“Brevstemme - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019”

 b) Ditt navn og fødselsdato

 c) Din adresse i Aure pr 30.6.2017, eventuelt siste adresse før flytting til utlandet

 d) Sted, dato og underskrift

7. Legg deretter konvolutt nr 2 ned i konvolutt nr 3 og skriv utenpå:

Valgstyret i Aure kommune

Postboks 33 

N-6689 Aure

Norway - Norge

Forhåndsstemming på institusjoner?

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer Aure kommune forhåndsstemming på Aure sykehjem, Tustna omsorgssenter, Leira omsorgsboliger, Solbakken bokollektiv og Aure omsorgsboliger. 

Forhåndsstemmingen foregår ved at valgmedarbeidere fra kommunen reiser rundt på institusjonene. Vi tar kontakt med institusjonene i forkant for å avtale tid. Normalt kommer vi en dag i siste uke før valgdagen.

 

 

Her finner du ofte stilte spøsrmål om valg

Her finner du ofte stilte spørsmål om valg

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i egen kommune. 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, men ta kontakt med oss i god tid på telefon 71 64 74 00 slik at vi kan avtale tid. Forhåndsstemming hjemme foregår normalt i løpet av siste uke før valgdagen.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført.

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Aure kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?

Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn. 

Du kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister ved å skrive navnene deres på stemmeseddelen. 

Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir de bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

 

Bruk stemmeretten din.

Kontaktinformasjon

Unni Rolseth
Ansvarlig nettside/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 31
Karen Elisa Norheim
Saksbehandler/utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 19

Karen jobber 50 % på servicekontoret, og 50 % på barnevern. Hvilke dager hun er hvor varierer. 

Telefon barnevern: 71647560

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure