Vaksinebarometer for Aure

Dette er status i Aure for uke 29: 

1.dose 2216 personer

2.dose 1209 personer. 

Vi jobber med gruppe 11 (25-39 år).

Alle som mottar SMS med tilbud om vaksine, oppfordres til snarest å følge den tilsendte lenken for å bestille time.

Sjekk etter bestilling at du har mottatt bekreftelse på SMS fra c19.no

             

Klikk for stort bilde   Folkehelseinstituttets vaksineringsscenario viser når det forventes å kunne vaksinere de ulike gruppene: https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/


Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 85 år og eldre. Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 65-74 år. Her er alle fullvaksinert
 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag) Alle har fått tilbud om en dose     
                                    
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 4. Alder 55-64 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 5. Alder 45-54 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 6. Alder 18-24 år og 40-44 år Vi er i gang med å gi tilbud om vaksine til denne gruppen

   11. Alder 25-39 år Vi er i gang med å gi tilbud om vaksine til denne gruppen

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering.

MERK: DET ER FASTLEGENE SOM MELDER INN TIL VAKSINASJONSTEAMET HVEM SOM ER I HØY RISIKO ELLER HAR UNDERLIGGENDE SYKDOM/TILSTAND.