Vaksinebarometer for Aure

Dette er status i Aure for uke 34: 

1.dose 2550 personer

2.dose 1867 personer. 

Vi har fremskyndet alle som skal ha dose 2, og disse får nå tilbud om vaksine.

Det er fortsatt noen som ikke har tatt 1. dose, men det er personer som ikke har bestilt, eller tatt kontakt om vaksinering.

             

 


   

Folkehelseinstituttets vaksineringsscenario viser når det forventes å kunne vaksinere de ulike gruppene: https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/


Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 85 år og eldre. Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 65-74 år. Her er alle fullvaksinert
 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag) Alle har fått tilbud om en dose     
                                    
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 4. Alder 55-64 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 5. Alder 45-54 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 6. Alder 18-24 år og 40-44 år Alle har fått tilbud om en dose

   11. Alder 25-39 år Alle har fått tilbud om en dose

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering.

MERK: DET ER FASTLEGENE SOM MELDER INN TIL VAKSINASJONSTEAMET HVEM SOM ER I HØY RISIKO ELLER HAR UNDERLIGGENDE SYKDOM/TILSTAND.