Tilbud om oppfriskingsdose (3. dose) for de over 65 år

Det skal gå minst 6 måneder mellom 2. dose og oppfriskningsdose med Pfizer Corminaty.

16. desember tilbys neste oppfriskingsdose for de som fikk 2. dose før 15. juni.

Vaksinasjonssted: Aure Arena, hovedinngangen

Alle aktuelle vil få melding om påmelding i C19.no. Vent på denne og følg instruks.

De over 80 år vil i tillegg bli kontaktet på telefon for bistand til oppmelding.

De som er over 65 år og har fått 2. dose etter 17. mai vil få tilbud om oppfriskningsdose i januar 2022.