Status i vaksinasjonsarbeidet i Aure kommune per 12.4.21

Vaksinasjonsgruppen i Aure kommune har kontroll på alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert. Følg instruksen i denne SMS.

For å gi oversikt over fremdriften i vaksinasjonsarbeidet presenteres status i forhold til oppgitte prioriteringsgrupper.

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

  1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger).

Her er alle fullvaksinert.

 

  1. Alder 85 år og eldre.

Her er alle fullvaksinert.

 

  1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon).

De med høy risiko mellom 18 og 64 år er tilbudt første vaksine.

Vi har gitt tilbud om første gangs vaksinering til de som er født i 1944 eller før.

Ingen i denne gruppen har fått andre vaksine ennå.

 

  1. Alder 65-74 år.

 

  1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag)                                       
  2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5)
  3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5)
  4. Alder 55-64 år  
  5. Alder 45-54 år 

 

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering. Hittil er cirka 125 personer vaksinert. Dette i samsvar med nasjonale retningslinjer.