Status i koronavaksinasjonsarbeidet i Aure kommune per 19.3.2021

Vaksinasjonsgruppen i Aure kommune har kontroll på alle innbyggerne som skal vaksineres. Alle får SMS når det blir deres tur til å bli vaksinert. Følg instruksen i denne SMS.

For å gi oversikt over fremdriften i vaksinasjonsarbeidet presenteres status i forhold til oppgitte prioriteringsgrupper.

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger).

Her er alle fullvaksinert.

 

 1. Alder 85 år og eldre.

Her er alle fullvaksinert.

 

 1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon).

De med høy risiko mellom 18 og 64 år er tilbudt første vaksine.

Vi har gitt tilbud om første gangs vaksinering til de som er født i 1939 eller før, det vil si de som er 82-84 år. Vi fortsetter med gruppen 75-84 år i ukene som kommer og tar fødselsår for fødselsår. (1940, 1941, 1942 og så videre..)

Ingen i denne gruppen har fått andre vaksine ennå, det vil skje når det har gått 3-6 uker etter første vaksine.

 

 1. Alder 65-74 år.

 

 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag) 
        
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5)
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5)
 4. Alder 55-64 år  
 5. Alder 45-54 år 

Vi fortsetter med vaksinasjon på torsdager i ukene som kommer, også i påskeuka. Det vil si at kommende vaksinasjonsdatoer er 25.mars og 1. april.

 

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering, dette i samsvar med nasjonale retningslinjer. Hittil har ca. 100 personer fått vaksine, hvorav ca. halvparten er fullvaksinerte.

 

Du finner oppdatert vaksinasjonsstatistikk på FHI sin hjemmeside.