Resultater fra Ungdata 2022

Resultatene fra undersøkelsen Ungdata, som blir gjennomført blant elevene på ungdomstrinnet, er nå tilgjengelige.

Hva er Ungdata?

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.

Hvordan brukes Ungdata?

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt.

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk innen oppvekst- og folkehelseområdene. 

 

Resultater

Ungdata Aure kommune 2022 (PDF, 701 kB)

 

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden:

Mars 2022

Hvem deltok i undersøkelsen?

Elever fra 8. til 10. trinn ved skolene i Aure

Antall elever som deltok:

98

Svarprosent:

84%

Ungdommer i solnedgang - Klikk for stort bilde