Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlings- og økonomiplan er nå lagt fram, og de folkevalgte organene tar over behandlingen. Endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte 19. desember.

Forslaget legges ut her på kommunenes hjemmeside. Alle som er interessert i hvilke muligheter og utfordringer politikerne står overfor anbefales å ta en titt i det. Der finner en masse viktig informasjon om kommunenes oppgaver og utfordringer, analyser og prognoser som skal bidra til at politikerne våre har et godt beslutningsgrunnlag.

Aure kommune står som kjent foran store utfordringer når inndelingstilskuddet som følge av kommunesammenslåingen på hele 25 mill kroner nå blir trukket inn, samtidig som kapitalutgiftene fortsatt øker på grunn av store låneopptak til nye investeringer. Dårlig miks som fører til at det blir mindre penger igjen til de tjenester kommunen har ansvar for å levere til innbyggerne. Det blir nå våre folkevalgtes oppgave å finne løsninger på hvordan kommunen vår – og de kommunale tjenestene – skal være i framtida.

 

 

Kontaktinformasjon

Håvard Sagli
Rådmann
E-post
Mobil 905 48 495
Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 64 74 22

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure