Oppmyking av smittevernrestriksjoner i Aure

Lokal forskrift om særlige smittevernpåbud ble vedtatt 4. januar og foreløpig fram til kl. 24 i dag, 18. januar. Forskriften er vurdert på nytt i dag. Aure kommune har bestemt at restriksjonene ikke forlenges. Det betyr at en del forbud og pålegg nå oppheves, men det er likevel sterke anbefalinger om å ta smittevernet på alvor:

 

Bruk av munnbind

  • Munnbindpåbudet fra 4. januar oppheves.
  • Kommunens anbefalinger om bruk av munnbind trekkes tilbake så lenge smittesituasjonen holder seg som i dag.

 

Besøk på institusjoner

 

 

Åpning av offentlige tjenester

  • Aure rådhus åpner for publikum.

    • Viktig at besøkende henvender seg i skranken. Det åpnes ikke for eksterne møter. 
  • Bibliotek åpner. Her gjelder maks 10 besøkende samtidig.
  • Aure Arena åpner for treningsaktiviteter for barn og unge under 20 år.