Opphevet skjenkestopp

Stortinget har overprøvd regjeringen, og gir kommuner med lav smitte lov til å skjenke under visse forutsetninger

I Aure kommune er det lav smitte. Kriseledelsen har i ettermiddag derfor besluttet at skjenkestoppen i Aure oppheves fra og med fredag 22. januar.