Nå kan testing erstatte karantene for barn og unge i Aure

Nå kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, bestevenner og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Hvis det skulle oppstå smitte i barnehagene eller skolene i Aure, vil kommunen håndtere dette på følgende måte:

Forklaring av begreper:

Tette nærkontakter er for eksempel bestevenn, husstandsmedlem, den som sitter ved siden av: Skal i vanlig karantene (10 dager) og kan testes ut på dag 7. Tette nærkontakter kan ikke testes i stedet for karantene.

Øvrige nærkontakter er resten av klassen/avdelingen: Kan ta test i stedet for smittekarantene dersom kommuneoverlegen godkjenner det ut i fra en totalvurdering. Testingen er frivillig. De som velger ikke å teste seg må følge vanlige karanteneregler.

Hovedpoeng: Test 1 tas som PCR-test på teststasjonen i Aure.  Dersom testen er negativ kan barnet gå på skolen eller barnehagen. Test 2 og eventuelt test 3 blir tatt som hurtigtest i skolen eller barnehagen av kommunens ambulante testteam.

 

Retningslinjer for testing i stedet for smittekarantene i barnehager og skoler i Aure hvis barn/elev har testet positivt på covid-19

Smittevernteamet gir beskjed til skole eller barnehage dersom et barn har testet positivt for covid-19. Rektor eller barnehagestyrer gir videre beskjed til pedagogisk leder eller lærer som iverksetter følgende tiltak:

  1. Identifisering av tette nærkontakter (bestevenn, de som sitter ved siden av eleven eller lignende) gjøres i samarbeid med barnet, foreldre og avdelingsleder/lærer. Tette nærkontakter skal i ordinær karantene, og sendes hjem fra barnehagen eller skolen. PCR-test tas ved teststasjonen i Aure samme dag.
  2. Øvrige nærkontakter (= resten av barna og ansatte) testes på samme måte, men fritas fra karantene i påvente av prøvesvar.  
  3. Skolen/barnehagen sender over klasseliste med navn, personnummer og telefonnummer til elevene/foresatte til smittevernteamet.
  4. Skolen/barnehagen sender ut informasjon til klassen fra smittevernteamet via Visma Skole og hjemmesiden vår.

 

 

Testing på kommunal teststasjon

Når det oppstår smitte i barnehagen/avdelingen, skal avdelingen sendes hjem og første test skal bestilles på c19.no og tas ved Aure teststasjon.

 

Hurtigtesting:

Øvrige nærkontakter blir testet av kommunens ambulante testteam som kommer på skolen/barnehagen for å teste barna. Testene skal tas på eventuelt dag 3 og 5. Du vil få beskjed om hvilke dager testen skal tas på.

 

Om en (eller flere) elever/barn tester positivt på hurtigtest på skolen/barnehagen

  1. Positiv elev/barn sendes hjem fra skolen/barnehagen
  2. Elevens/barnets tette nærkontakter identifiseres og sendes hjem (avgjørelse tas av smittevernteam hvem som defineres som hva).

 

 

Samtykke for barn under 13 år

Barn under 13 må ha muntlig samtykke fra minst én forelder eller foresatt for å teste seg.

Skjema for samtykke fra foreldre