Koronavirus - oppsetting av telt for testing av Korona-smitte

Aure kommune har sammen med legetjenesten etablert et telt for testing av Korona-smitte. Teltet er plassert på skoleplassen mellom ungdomsskolefløya ved ABUS og Aure Arena. Pasienter som skal testes kommer i bil, kjører inn i teltet og blir testet mens de sitter i bilen. Pasienter må ha rekvisisjon fra lege før testing.

Rekvisisjon fås ved å ta kontakt pr. telefon (ikke oppmøte) med legekontoret. Legekontoret gir beskjed om når og hvor en skal møte for testing. 

Kontaktinformasjon

Tustna legekontor
Telefon 71 52 26 45

Telefontid: 08.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Aure legekontor
Telefon 71 64 75 70

Telefontider:

15. april - 14. oktober: 08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.45

15. oktober - 14. april: 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.15

Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

SMS hele døgnet til 2097