Koronavirus - oppsetting av telt for testing av Korona-smitte

Aure kommune har sammen med legetjenesten etablert et telt for testing av Korona-smitte. Teltet er plassert på skoleplassen mellom ungdomsskolefløya ved ABUS og Aure Arena. Pasienter som skal testes kommer i bil, kjører inn i teltet og blir testet mens de sitter i bilen. Pasienter må ha rekvisisjon fra lege før testing.

Rekvisisjon fås ved å ta kontakt pr. telefon (ikke oppmøte) med legekontoret. Legekontoret gir beskjed om når og hvor en skal møte for testing.