Koronavirus - oppfordring fra sykehjem og institusjoner

Med bakgrunn i risiko for overføring av smitte med koronavirus kommer det her en sterk oppfordring fra sykehjem og institusjoner i Aure kommune

Vi ønsker ikke at pasientene våre i institusjon og omsorgsboliger mottar varer, blomster og ting fra pårørende eller andre i tiden fremover, da dette er en potensiell kontaktflate som kan overføre smitte.

Denne oppfordringen er basert på at vi ønsker å beskytte beboerne våre best mulig. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for både pasienter og pårørende, men vi vurderer at de tiltakene som er satt i verk er nødvendige for å unngå unødvendig risiko og potensiell smitte blant noen av de aller mest sårbare innbyggerne vi har i kommunen.  

Vi vet at mange beboere i omsorgsbolig har privat hjelp fra pårørende eller andre til ulike oppgaver f.eks. handling av matvarer. For å unngå at pårørende går inn i omsorgsboligen vil man etter avtale kunne levere matvarer til helsepersonell ved hovedinngangen.

For beboere i Aure omsorgsboliger vil varer kunne leveres i hovedinngangen tirsdager og fredager mellom kl 16.00-16.30.

Vi minner også om at Aure kommune har digital besøkstid i alle sykehjem og omsorgsboliger. Les mer om dette her