Koronavirus - informasjon til kommunens innbyggere

Pr. i dag er fortsatt ingen påvist smittet av koronavirus i Aure kommune. Tre personer er i karantene. Det er tatt tre prøver, og vi venter på prøvesvar. Selv om det ennå ikke er påvist koronasmitte i kommunen, utvikler situasjonen seg raskt ellers i landet og verden, og det er viktig å bidra til at smitten ikke spres ukontrollert. Derfor ønsker vi å sende ut følgende informasjon:

  • Vi oppfordrer alle om å følge folkehelseinstituttets råd for håndhygiene med mer
  • Ut over disse rådene er det viktig at alle tenker igjennom mulige smittekilder i hverdagen
  • Vi ber alle unngå å besøke sykehjem / omsorgsboliger / helseinstitusjoner i kommunen vår om dette ikke er absolutt nødvendig. Dette gjør vi fordi smittespredning her vil få alvorlige konsekvenser både for de eldre og syke, og for kommunens mulighet til å gi helsehjelp
  • Skole og barnehage drives som vanlig, dette i tråd med anbefalingene pr. i dag fra folkehelseinstituttet
  • Innbyggere oppfordres til å unngå store folkemengder, samt begrense reise ut av kommunen mest mulig
  • Frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å begrense sin aktivitet
  • Vi oppfordrer privat næringsliv til å utarbeide egne retningslinjer. Se KS sine råd til bedrifter