Koronavirus - informasjon til kommunalt ansatte

Kommuneledelsen har i dag gått ut med informasjon til kommunens ansatte. Tiltakene gjelder fra og med onsdag 11. mars 2020 og inntil videre. Begrunnelse for tiltakene er begrensning av smitte og ivaretakelse av kommunale kritiske samfunnsfunksjoner.

  • Aure kommune avlyser alle tjenestereiser utenfor Aure kommune, med mindre det er helt spesielle grunner for å gjennomføre. Dette gjelder også kurs og seminar. Om en tjenestereise anses nødvendig avgjøres av rådmannen
  • Tjenestereiser til utlandet avlyses
  • Alle møter som kan gjennomføres via skype / video skal i utgangpunktet gjennomføres på denne måten.
  • Alle politiske møter med unntak av formannskapet avlyses. Andre fysiske møter i kommunal regi bør begrenses så langt som mulig. Alle møter med mer enn 15 deltakere avlyses.
  • Ansatte bør ikke dra til utlandet. De som likevel velger å reise må påregne en karantene i etterkant.
  • Ansatte frarådes å delta på kultur- og idrettsarrangement
  • Hjemmekontorordningen kan utvides etter nærmere avklaring med rådmannen
  • Skole og barnehage drives som vanlig, dette i tråd med anbefalingene pr. i dag fra folkehelseinstituttet.
  • Når det gjelder øvrige kommunale arrangement, gjøres en vurdering av rådmannen i hvert enkelt tilfelle
  • Alle ansatte har en plikt til å gjøre seg kjent med folkehelseinstituttets (FHI) råd og anbefalinger – se www.fhi.no