Koronavirus - Informasjon til hytteeiere i Aure - Presisering

Etter mange henvendelser fra hytte- og fritidsboligeiere i kommunen kommer en presisering angående opphold på hytte og fritidseiendomer.

Jf. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19:

§5 - Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

"Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates."

Vi beklager at situasjonen er blitt slik, men nasjonale myndigheter har nå opprettet forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn den du bor i. Vi må derfor be dere som har fritidsbolig i Aure kommune om å følge denne bestemmelsen. Vi håper og ønsker at denne situasjonen ikke blir langvarig, og at vi igjen får se dere på hytta så snart denne krisen er over