Koronavirus - Informasjon til beboere i kommunal omsorgsbolig og deres pårørende

Aure kommune jobber intensivt for å forebygge spredning og smitte av korona-viruset. Vi følger alle nasjonale føringer.

Den 14.03.20 sendte helsedirektoratet ut et skriv til landets kommuner med tittelen «Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm».

Her skrives det:

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19.  

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten.

For å hindre at det skal oppstå smitte i omsorgsboliger vil derfor hoveddører være låst og opphold i fellesareal frarådes. Vi oppfordrer beboere til å holde seg mest mulig i egne leiligheter, og ikke ta i mot besøk fra andre beboere eller av bekjente og pårørende inntil videre.

Vi vet at mange beboere har privat hjelp fra pårørende eller andre til ulike oppgaver f.eks. handling av matvarer. For å unngå at pårørende går inn i omsorgsboligen vil man etter avtale kunne levere varer til helsepersonell ved hovedinngangen.

For beboere i Aure omsorgsboliger vil varer kunne leveres i hovedinngangen tirsdager og fredager mellom kl 16.00-16.30.

Tiltakene varer inntil ny beskjed blir gitt.

 

 

Kontaktinformasjon

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 24
Mobil 904 10 657
Ingri Settemsdal
Avdelingssykepleier hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 01
Mobil 482 21 743
Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 71 52 26 80
Mobil 902 75 361