Koronavirus - informasjon fra Aure kommune om status og videre tiltak

Epidemien er nå gått inn i ny fase. Vi har nå ukjente smittekilder i Norge. Nye og mer omfattende tiltak vil iverksettes i kommunen vår. Pr nå er ingen påvist smittet i Aure. Alle tiltak har nå til hensikt å begrense smitten for å unngå unødig rask spredning.

Aure kommune har i dag kl 11.00 satt krisestab. Vi arbeider nå med å utforme råd og tiltak til våre innbyggere. Dette må samordnes for å sikre like tiltak og vil ta noe tid. Krisestab er i dialog med fylkesmann, HMR og kommune i Møre og Romsdal. Vi vil orientere om rådene så fort vi kan på kommunens hjemmesider og facebookside.  Vi oppfordrer alle til også å holde seg orienterte på fhi.no.