Konsekvenser av midlertidig stans av vaksinasjon med Astra-Zeneca for Aure kommune.

Aure kommune stanset torsdag 11.3 planlagt vaksinering med Astra-Zeneca. Vi er tildelt 200 doser med denne vaksinen. Femti personer fikk denne vaksinen forrige uke og vi lagrer de 150 resterende doser i påvente av nye instrukser fra Folkehelseinstituttet. Dette reduserer dessverre framdriften i vårt arbeide med å vaksinere våre innbyggere.

Vi fortsetter med Pfizer sin vaksine som planlagt. Kommunen får ukentlig nye forsendelser med denne. Vi vil gi en ny oppdatert status på framdrift i vaksineringen når vaksinene som skal settes neste uke (uke 11) er fordelt.