Informasjon om smitteregistrering på nettaviser

Det hender at nettavisene publiserer at Aure har fått nye smittetilfeller uten at det kommer informasjon fra Aure kommune om ny smitte i kommunen. Dette har sin forklaring i at nettavisene henter sin informasjon fra MSIS, et registreringssystem der smittetilfeller blir registrert inn med bostedsadresse i folkeregisteret.

Aure kommune blir kun kontaktet dersom det er smittetilfeller med oppholdsadresse i Aure kommune.

Dette betyr at når det kommer et nytt smittetilfelle på nettavisene, men det uteblir informasjon fra Aure kommune, da er det en smittet person som har bostedsadresse i folkeregisteret i Aure kommune, men som oppholder seg en helt annen plass i verden.

Det er mange som har bostedsadresse i Aure, men som ikke oppholder seg her i det daglige. 

MSIS jobber med å endre praksis fra registrering på folkeregisteradresse til adresse vedkommende faktisk bor og blir testet, men inn til videre er det slik systemet er.

Dersom det kommer beskjed til kommunelegen om at vi har fått ny smitte i Aure kommune vil det komme informasjon på hjemmesiden så fort som råd.