Informasjon om koronavaksinen til hjemmeboende over 85 år

Aure kommune er godt i gang med å tilby Korona-vaksine til beboere i sykehjem og andre institusjoner. Vi vil i løpet av de førstkommende uker nærme oss tidspunkt for å kunne tilby vaksinen til alle personer over 85 år. Det sendes i disse dager ut brev til alle personer over 85 år (med unntak av personer i sykehjem, andre institusjoner og omsorgsboliger, som får tilbud der). 

Her informeres om hvordan kommunen organiserer og gjennomfører tilbud om Korona-vaksine.

Her kan du lese brevet som ble sendt ut.  (PDF, 400 kB)