Fra 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget

I Aure avholdes det samtidig med valget også lokal folkeavstemning om regionstilhørighet, og lokal folkeavstemning om målform ved Aure barne- og ungdomsskole og  Nordlandet skole.

 

Tid og sted for forhåndsstemming i Aure

  • Aure rådhus, servicekontoret: Mandag til fredag kl. 08.00-15.15
  • Gamle kommunehuset på Gullstein: Mandag til fredag kl. 08.00-15.15

 

Vi holder langåpent på begge forhåndsstemmesteder fredag 3. september klokka 08.00-21.00.

 

Folkeavstemming om regionstilhørighet

Står du i Aure sitt manntall til stortingsvalget kan du også avgi stemme om regionstilhørighet.

 

Folkeavstemming om målform ved Aure barne- og ungdomsskole og Nordlandet skole

Foreldre til skoleelever samt personer over 18 år som sokner til skolekretsene Aure barne- og ungdomsskole og Nordlandet skole, kan avgi stemme om målform.

 

​Sametingsvalget

Har du stemmerett til sametingsvalget kan du avgi stemme i forhåndsstemmeperioden fram til og med 10. september.

Er du usikker på om du kan stemme, ligger manntallet til gjennomsyn på Aure rådhus og på det gamle kommunehuset på Gullstein.

 

Valg i pandemi

  • Stem når du er frisk!
  • Sprit hendene og hold avstand
  • Vi anbefaler bruk av munnbind i valglokalet
  •  All kø skal være utendørs

Valggjennomføringen foregår hele tiden i tråd med  gjeldende lokale og nasjonale smittevernregler.

Digitalt valgkort

I år vil de aller fleste velgerne motta valgkortet sitt digitalt. Husk derfor å ta med telefonen din sammen med legitimasjon når du kommer for å stemme.

 

 

  Mer informasjon om valg finner du på valg.no