Eiendomsskattelister i Aure 2023

For 2023 skrives det ut eiendomsskatt i Aure kommune med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 16.12.2022 sak 55/22 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15.

 

Alle eiere vil få tilsendt skatteseddel for sin eiendom, samtidig som skattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn.  Skatteliste 2023.    (PDF, 861 kB)

Fritaksliste 2023. (PDF, 277 kB)                                                               

Listen legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars og viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds og bruksnummer), skattetakst, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter i to terminer, med forfall i april og oktober.

Skattelisten er lagt ut på servicekontoret. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.aure.kommune.no

 

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig innen seks uker, senest 12. april 2023 til:

 

Aure kommune

Postboks 33                                                                                                                                                             

6690 Aure

eller :

postmottak@aure.kommune.no