Dette er resultatet fra folkeavstemminga om målform

Aure kommune har samtidig med stortings- og sametingsvalget gjennomført folkeavstemming om målform ved Nordlandet skole og Aure barne- og ungdomsskole.

Resultat folkeavstemming om målform ved Nordlandet skole og Aure barne- og ungdomsskole

Resultat folkeavstemming om målform ved Nordlandet skole og Aure barne- og ungdomsskole
Antall stemmer totalt Bokmål Nynorsk Blank stemme
1310 697 556 57
53,2 % 42,4% 4,4 %

 

Alle folkeregistrerte i Nordlandet skolekrets og Aure skolekrets  kunne stemme ved folkeavstemmingen. I tillegg kunne alle foreldre som har elever i Aure- og Nordlandet skolekrets, som ikke bor i kretsen selv, få avgi stemme. Totalt var det 2083 stemmeberettigede, som ga en valgdeltakelse på 63 %.