Begrenset kapasitet ved Aure legekontor sommeren 2022

Aure kommune har utfordringer med å rekruttere leger og hjelpepersonell, spesielt under ferieavviklingen.

I løpet av sommeren vil det være redusert bemanning. Behov for øyeblikkelig hjelp vil alltid prioriteres. Dette kan gi negative konsekvenser for vår oppfølging av pasienter. Vi beklager dette.

For å begrense belastningen på vårt personell oppfordrer vi deg til å benytte helsenorge.no for å bestille time, fornye resept eller sende en melding til lege eller legekontor. Du unngår da telefonkø.