Bålbrenning

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. 

 

Flatebrenning, brenning av hogstavfall gress- og lyngsviing

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gress- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet.

 

Melding om bålbrenning

Brenning av avfall er ulovlig

All brenning av avfall er ulovlig med mindre forurensingen fra brenningen kan anses som vanlig forurensing fra boliger og primærnæringer. For de fleste begrenser dette seg da til brenning av tørt hageavfall og opptenning i vedovnen med aviser.

Brenning av for eksempel bygningsavfall (utenom reint treverk i vedovn) og plast som for eksempel rundballfolie og vedsekker, er ikke tillatt. Slikt avfall skal til godkjent mottak, for eksempel kommunalt mottak for husholdningsavfall.